Zpět na seznam

VĚTRACÍ OTVORY, VÝSTUPY VZDUCHU

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Střední větrací otvor

Střední větrací otvor 4 není nastavitelný.

Boční větrací otvory

Průtok vzduchu

Pro otevření větracího otvoru 2 na něj zatlačte (v bodě 7) podle požadovaného otevření.

Nasměrování

Pro nasměrování proudu vzduchu seřiďte boční větrací otvor 2.

K odstraňování nepříjemných pachů ve vozidle používejte výhradně systémy, které jsou k tomu určené. Obraťte se na značkový servis.

Do ventilačního okruhu vozidla nic nevkládejte (například v případě nepříjemných pachů apod.).

Nebezpečí snížení funkčnosti nebo požáru.