Zpět na seznam

ÚLOŽNÉ PROSTORY, INTERIÉR VOZIDLA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Odkládací přihrádka 1

Úložný prostor pro mobilní telefon 2

Dohlédněte, aby žádný tvrdý, těžký nebo špičatý předmět nebyl umístěn v otevřených odkládacích prostorách, ani zde nebyl umístěn tak, že by mohl být vymrštěn na osoby ve vozidle při zatáčení nebo prudkém brzdění.

Držák na pohárky 3

Může být do něj uložen snímatelný popelník, nápojové plechovky atd.

Při projíždění zatáčky, akceleraci nebo brzdění dbejte na to, aby se nádobka v držáku na pohárky nevylila.

Riziko zranění, pokud je tekutina teplá, a/nebo vylití.

Odkládací přihrádka 4

(podle typu vozidla)

Pro otevření zvedněte víko 5 a otevřete úložný prostor 4. Do prostoru se vejde láhev s vodou apod.

Maximální povolené zatížení v odkládacím prostoru4: 2 kg s rovnoměrným rozložením.

Za jízdy dbejte na řádné uzavření víka 4.

Mohlo by dojít ke zraněním.

Úložná síťka 6

(podle typu vozidla)

Na podlaze (na místě před řidičem) nesmí být uloženy žádné předměty: při prudkém brzdění by se totiž mohly dostat pod pedály a bránit tak jejich sešlápnutí.

Hrozí zaseknutí pedálů.

Přední sluneční clona

Sklopte sluneční clonu 7.

Kosmetické zrcátko 8

(podle typu vozidla)

Sluneční clona spolujezdce je vybavena kosmetickým zrcátkem.

Neumisťujte žádné těžké nebo tvrdé předměty mimo zavazadlový prostor nebo poskytované přihrádky.

V případě prudkého brzdění nebo nehody by mohly představovat nebezpečí pro osoby sedící ve vozidle.

Mohlo by dojít ke zraněním.