Zpět na seznam

OVLÁDÁNÍ OKEN

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Tyto systémy fungují:

- pokud motor běží;

- v závislosti na vozidle, pokud motor neběží a karta dálkového ovládání je ve čtečce;

- po vypnutí zapalování až do otevření některých dveří (omezeno přibližně na dobu tří minut);

- v závislosti na vozidle, po vypnutí motoru a vyjmutí karty dálkového ovládání ze čtečky, dokud se neotevřou některé dveře (omezeno přibližně na dobu tří minut).

Elektrické ovládání oken

Krátce stiskněte nebo potáhněte spínač 1 nebo 2 až na doraz: okno se zcela zavře nebo zcela otevře. Další akce spínače pohyb skla zastaví.

Z místa řidiče pomocí spínače ovládáte:

1 stranu řidiče,

2 na straně spolujezdce.

Při zavírání okna se ujistěte, že z vozidla nevyčnívá žádná část těla (ruka, paže atd.).

Mohlo by dojít k vážným zraněním.

Zodpovědnost řidiče

Nikdy nenechávejte kartu ve vozidle, pokud uvnitř zůstává dítě, nesamostatný dospělý nebo zvíře, a to ani na krátkou dobu.

To by totiž mohlo vystavit nebezpečí sebe nebo další osoby spuštěním motoru a aktivací zařízení jako např. ovládání oken nebo zamykání dveří.

V případě přiskřípnutí některé části těla změňte co nejdřív směr pohybu skla okna stisknutím příslušného spínače.

Mohlo by dojít k vážným zraněním.

Nelze ovládat impulzní elektrické ovládání oken

Impulzní elektrické ovládání oken je vybaveno tepelnou ochranou: pokud stisknete spínač okna více než šestnáctkrát za sebou, přejde do ochranného režimu (zamknutí okna).

Můžete dělat tyto věci:

- používat elektrický spínač okna krátce a v intervalech přibližně 30 sekund;

- při běžícím motoru se okno odemkne přibližně po 20 minutách nečinnosti elektrického spínače okna.

Provozní závady

V případě nefunkčnosti zavírání některého okna přejde systém do neimpulzního režimu: povytáhněte příslušný spínač tolikrát, kolikrát bude třeba, až do zavření okna (okno se zavírá po krocích), a následně držte spínač (stále na straně pro zavření) po dobu jedné sekundy, načež sklo posuňte zcela dolů a poté zcela nahoru. Tím se systém znovu inicializuje.

V případě potřeby se obraťte na svůj značkový servis.

Nedopusťte, aby se o pootevřené okno opřel nějaký předmět: hrozí nebezpečí poškození ovládání oken.