Zpět na seznam

ODKLÁDACÍ PROSTOR POD KAPOTOU MOTORU

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Odkládací prostor A pod kapotou motoru

Pro přístup k odkládacímu prostoru A otevřete kapotu.

Pro otevření a zavření kapoty přejděte na část „Kapota vpředu“ v kapitole 4

Vozidla bez úložného prostoru A

Povolené zatížení v odkládacím prostoru: 40 kg s rovnoměrným rozložením.

Vozidla bez úložného prostoru A

Vzhledem k přítomnosti mechanických součástí:

- je zakázáno ukládat předměty pod kapotou motoru;

- při práci v motorovém prostoru dbejte na úklid a nic v něm nezapomeňte (látky, nástroje, apod.); mohlo by dojít k poškození mechanických součástí nebo ke vzniku požáru.

Riziko poškození nebo požáru;

- při práci v motorovém prostoru mějte na paměti, že mechanické součásti mohou být horké. Navíc se každou chvíli může spustit motorový ventilátor.

Mohlo by dojít ke zraněním.

O kapotu motoru se neopírejte, protože hrozí nechtěné zavření kapoty.