Zpět na seznam

MENU INDIVIDUÁLNÍHO NASTAVENÍ VOZIDLA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Pokud je jí vozidlo vybaveno, umožňuje tato funkce integrovaná do palubního počítače 1 aktivovat/deaktivovat a nastavovat některé funkce vozidla.

Přístup k menu osobního nastavení vozidla

Když vozidlo stojí na místě, stiskněte několikrát tlačítko 3 nebo 4, dokud se nezobrazí menu nastavení. Stiskněte a podržte tlačítko 2 pro vstup do menu.

Volba nastavení

Použijte tlačítko 2 k procházení a výběru funkce, kterou chcete upravit.

Podle typu vozidla mohou být k dispozici následující funkce:

- automatické zamknutí dveří za jízdy;

- aktivace/deaktivace zadního parkovacího asistenta;

- aktivace/deaktivace předního parkovacího asistenta;

- automatická aktivace nočního režimu;

- čas;

- výběr jazyka;

- výběr jednotek: km/h nebo mph.

Menu osobního nastavení vozidla není možné použít za jízdy. V rychlosti více než 4 km/h se palubní displej automaticky vrátí do režimu palubního počítače a zobrazí se zpráva „Menu nastavení: zastavit vozidlo“.

= funkce aktivována

< funkce deaktivována

Jakmile zvolíte řádek, držte stisknuté jedno z tlačítek 2 nebo 3, tím změníte funkci:

Pro možnosti „Jednotka:“ nebo „Jazyk“ budete znovu vyzváni k výběru. V tomto případě proveďte výběr pomocí tlačítka 3 nebo 4 a potvrďte výběr stisknutím tlačítka 2.

Pro odchod z menu zvolte možnost „KONEC“ pomocí tlačítka 3 a potom výběr potvrďte krátkým stisknutím tlačítka 2.