Zpět na seznam

HLADINA MOTOROVÉHO OLEJE: obecné údaje

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Motor spotřebuje určité množství oleje pro mazání a chlazení pohyblivých součástí, takže je normální, pokud je třeba olej mezi dvěma výměnami doplnit.

Kdybyste však po období záběhu zjistili spotřebu oleje vyšší než 0,5 litru na 1 000 km, obraťte se na svého zástupce značky.

Interval: pravidelně kontrolujte hladinu oleje v motoru - zejména pak před delší cestou, protože jinak by hrozilo poškození motoru.

Zobrazení hladiny oleje

Měření musí být prováděno na vodorovném povrchu a po delším zastavení motoru.

Chcete-li znát přesnou úroveň hladiny oleje a ujistit se, že nebyla překročena maximální hladina (nebezpečí poškození motoru), musíte nezbytně použít měrku Pročtěte si následující stránky.

Upozornění na minimální úroveň motorového oleje na palubní desce

Podle typu vozidla se zobrazí upozornění pro řidiče na přístrojové desce pouze v případě, že úroveň motorového oleje je minimální.

Pokud se na přístrojové desce zobrazí zpráva „Zkontrolovat hladinu oleje“, zkontrolujte hladinu oleje na přístrojové desce nebo pomocí měrky. Více informací naleznete na následující stránce.

Před jakýmkoliv zásahem do motorového prostoru bezpodmínečně vypněte zapalování (přejděte na odstavec „Spuštění, vypnutí motoru“ v kapitole 2).

Doplnění motorového oleje

Použijte trychtýř nebo ochraňte oblast hrdla jiným způsobem, aby nedošlo k rozlití oleje na horké části v motorovém prostoru nebo na citlivé systémy (např. elektroinstalace).

Hrozí nebezpečí požáru.

Displej zobrazuje pouze minimální hladinu, nikdy nezobrazuje překročení maximální hladiny, což lze zjistit pouze při kontrole měrkou.

Kontrola minimální úrovně motorového oleje na palubní desce

Když je vozidlo umístěné na rovině a zapalování je přibližně 5 minut vypnuté, stiskněte tlačítko motoru Start/Stop bez aktivace brzdy: zobrazí se zpráva „Probíhá test funkcí“.

Po několika sekundách:

- Pokud je hladina správná: na přístrojové desce se zobrazí zpráva „OK“;

- Pokud je hladina na minimu: na přístrojové desce se zobrazí zpráva „Zkontrolovat hladinu oleje“.

Hladinu oleje je nutné co nejdříve doplnit.

Kontrola hladiny pomocí měrky

- Vyjměte měrku v zadní části motorového prostoru a utřete ji čistým netřepivým hadříkem;

- zatlačte měrku až na doraz;

- znovu měrku vyjměte;

- odečtěte hladinu: nesmí nikdy klesnout pod značku „MINI“ A ani překročit značku „MAXI“ B.

Po zjištění hladiny měrku znovu řádně zasuňte zpět až na doraz.

Překročení maximální hladiny motorového oleje

V žádném případě se nesmí překročit maximální úroveň hladiny při tankování B: nebezpečí poškození motoru a filtračního systému.

Je-li hladina „MAXI“ překročena, nestartujte vozidlo a zavolejte značkový servis.

Alpine A110 - Checking topping up levels in the rear