Zpět na seznam

ČAS A VENKOVNÍ TEPLOTA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Čas

Pro nastavení času na displeji A stiskněte ve stojícím vozidle několikrát tlačítko 4 nebo 5, dokud se nezobrazí menu nastavení. Stiskněte dlouze tlačítko 34 nebo 5.

Poté krátce stiskněte tlačítko 5 na rukojeti 2, dokud se nezobrazí hodiny.

- Krátce stiskněte tlačítko 3 na rukojeti 1 pro přístup k nastavení hodin;

- krátce stiskněte tlačítko 4 nebo 5 pro upravení hodin;

- krátce stiskněte tlačítko 3 pro nastavení minut;

- pro nastavení minut krátce stiskněte tlačítko 4 nebo 5;

- krátce stiskněte tlačítko 3 pro potvrzení.

Pro odchod z nabídky hodin znovu krátce stiskněte tlačítko 3.

V případě přerušení elektrického napájení (odpojený akumulátor, přerušený kabel napájení atd.) je potřeba nastavit čas.

Doporučujeme neprovádět seřízení času během jízdy.

Ukazatel venkovní teploty

Poznámka:

Pokud je venkovní teplota v rozmezí -3 °C a +3 °C, znaky °C blikají (signalizace nebezpečí námrazy).

Ukazatel venkovní teploty

Tvorba námrazy je spojena s klimatickými vlivy, místní vlhkostí a teplotou, indikace venkovní teploty nemůže samotná stačit pro zjištění námrazy.