Zpět na seznam

AUTOMATICKÁ KLIMATIZACE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ovládání

(Podle typu vozidla)

1 Automatický režim.

2 Nastavení teploty vzduchu.

3 Funkce „zvýšení viditelnosti“.

4 Nastavení rozvodu vzduchu v kabině vozidla.

5 Ovládání klimatizace.

6 Nastavení rychlosti ventilace.

7 Recirkulace vzduchu.

8 Odmrazování zpětných zrcátek a (podle typu vozidla) zadního okna.

Automatický režim

Automatická klimatizace je systém zaručující (kromě jeho používání v extrémních podmínkách) optimální komfort ve vnitřním prostoru vozidla, udržení potřebné úrovně viditelnosti a zároveň optimalizaci spotřeby. Systém působí na rychlost větrání, rozvod vzduchu, recirkulaci vzduchu, spuštění nebo zastavení klimatizace a teplotu vzduchu.

AUTO : optimalizuje dosažení zvolené úrovně pohodlí podle vnějších podmínek. Stiskněte tlačítko 1.

Změna rychlosti ventilace

V automatickém režimu systém řídí rychlost proudění vzduchu optimálně pro dosažení a udržení požadované teploty.

Rychlost ventilace můžete kdykoliv upravit otočením ovladače 6 pro zvýšení nebo snížení rychlosti ventilace.

Regulace teploty vzduchu

Otočte ovladačem 2 podle požadované teploty.

Čím více je ovládání otočeno doprava, tím je teplota vyšší.

Funkce „Zvýšení viditelnosti“

Stiskněte tlačítko 3, rozsvítí se kontrolky na tlačítkách 38.

Tato funkce umožňuje rychlé odmlžení a odmrazení předního skla, bočních oken, vnějších zpětných zrcátek a (podle typu vozidla) zadního skla. Vyžaduje automatické použití klimatizace.

Pro vypnutí této funkce stiskněte tlačítko 3 nebo 1.

Změna rozvodu vzduchu v kabině

Stiskněte jedno z tlačítek 4. Kontrolka integrovaná ve zvoleném tlačítku se rozsvítí.

Je možné kombinovat dvě polohy najednou, a to stisknutím obou tlačítek 4.

Ø Proud vzduchu je především rozdělen mezi všechny otvory přívodu vzduchu, otvory pro odmlžování bočních oken a otvory přívodu vzduchu pro odmlžování čelního skla.

½ Proud vzduchu je především směrován do větracích otvorů přístrojové desky.

¿ Proud vzduchu je směrován hlavně do prostorů pro nohy.

Některá tlačítka mají provozní kontrolku, která udává stav funkce.

Odmrazovací funkce

Stiskněte tlačítko 8 - rozsvítí se zabudovaná kontrolka. Tato funkce umožňuje rychlé odmrazení zpětných zrcátek a (podle typu vozidla) zadního skla.

Funkci lze vypnout opětovným stiskem tlačítka 8. Ve výchozím nastavení se odmrazování zastaví automaticky.

Zapnutí nebo vypnutí klimatizace

V automatickém režimu systém řídí zapnutí nebo vypnutí klimatizace v závislosti na venkovních klimatických podmínkách.

Pro zastavení klimatizace stiskněte tlačítko 5. Zabudovaná kontrolka se rozsvítí.

Recirkulace vzduchu (izolace kabiny) K

Tato funkce je řízena automaticky, ale můžete ji také aktivovat manuálně. V tomto případě slouží jako potvrzení o činnosti systému kontrolka na tlačítku 7.

Systém sám určí podle kvality venkovního vzduchu, zda zapne recirkulaci vzduchu či nikoliv.

Manuální použití

Stiskněte tlačítko 7, rozsvítí se zabudovaná kontrolka.

Dlouhodobé použití této polohy může vést k vytvoření pachů způsobených neobnovováním vzduchu a rovněž k zamlžování skel.

Jakmile již není recirkulace vzduchu nutná, doporučujeme přejít do automatického režimu dalším stisknutím tlačítka 7.

Pro vypnutí této funkce znovu stiskněte tlačítko 7.

Vypnutí systému

Otočte ovladač 6 do polohy „OFF“, tím systém vypnete. Pro spuštění znovu otočte ovladačem 6 pro nastavení rychlosti ventilace, nebo stiskněte tlačítko 1.

Odmlžování/odmrazování má ve všech případech přednost před recyklací vzduchu.

Alpine A110 - Air conditioning